Reminder: Bijkomende toeslag bij tijdelijke werkloosheid vanaf 01/01/2024

Aanmelden

14/03/2024

Reminder. Vanaf 1 januari 2024 bent u een nieuwe, bijkomende toeslag verschuldigd bij tijdelijke werkloosheid (Paritair Comité 200, Paritair Subcomité 149.01, Paritair Subcomité 149.04 en Paritair Comité 124).

Wij berichtten al eerder over de nieuwe aanvullende vergoeding die betaald moet worden bij tijdelijke werkloosheid.

Ter herinnering : de regering heeft beslist om de werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid te verlagen en te vervangen door een bijkomende aanvulling van 5 Euro, te betalen door de werkgever of door een fonds voor bestaanszekerheid, vanaf 1 januari 2024.

Onze werkgevers stellen arbeiders en bedienden te werk in de paritaire comités 149.01 (elektriciens), 149.04 (HVAC-S), 124 (bouw) en 200 (bedienden). Voor al deze arbeiders en bedienden, moet u als werkgever zelf de betrokken extra-aanvullende vergoeding van 5 Euro per dag tijdelijke werkloosheid betalen. Dit desgevallend naast de forfaitaire vergoeding die het betrokken fonds voor bestaanszekerheid reeds betaalt.

Voor meer info verwijzen wij naar ons vorig actueeltje.