Techlink positief over Nieuw Plan voor Eerlijke Concurrentie in de elektrotechnische sector

Aanmelden

29/02/2024

De sociale partners van de elektrotechnische sector ondertekenden op 21 februari 2024 een nieuw Plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC).

Hiermee werd het eerste PEC-plan van 2016 vervangen en geactualiseerd door te focussen op een aantal prioritaire maatregelen.

Het PEC bevat 22 concrete maatregelen om sociale fraude en sociale dumping aan te pakken. Onze sector blijft een belangrijke economische pijler in België, maar oneerlijke concurrentie en sociale dumping zet onze bonafide bedrijven onder druk.

De voornaamste concrete actiepunten zetten in op maatregelen, zoals preventie en voorlichting, meer tools op maat van de sector om toe te zien op de naleving van wettelijke bepalingen, administratieve vereenvoudiging en transparantie voor controlediensten en de oprichting van speciale eenheden om sociale dumping te controleren, feedback over het gebruik van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bestrijding van postbusfirma’s en een sterkere samenwerking op Europees vlak om sociale fraude aan te pakken.

We zijn als Techlink tevreden dat de sociale partners gezamenlijk met de federale regering de acties tegen sociale fraude verder aanscherpen en benadrukken dat de focus moet liggen op het afdwingen van de goede naleving van de huidige regelgeving.