Tijdelijke werkloosheid overmacht – protest landbouwers

Aanmelden

31/01/2024

Tijdelijke werkloosheid overmacht – protest landbouwers

Tijdelijke werkloosheid overmacht – protest landbouwers

De RVA heeft de volgende richtlijnen meegedeeld in verband met de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid overmacht in te roepen als het werk onmogelijk wordt gemaakt door de acties van de landbouwers.  

De situatie kan als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aanvaard, voor zover aan de definitie daarvan is voldaan (een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt).  

De geviseerde situaties zijn daarbij vooral transportbedrijven, (bouw)bedrijven … die bijvoorbeeld niet op een plaats van bestemming kunnen raken.  

Er dient wel rekening te worden gehouden met het recht op gewaarborgd dagloon, wat in voorkomend geval de betaling van een uitkering uitsluit.  

Het is ook niet mogelijk dat bijvoorbeeld voorziene verlofdagen worden omgezet in dagen tijdelijke werkloosheid.  

Het gegeven dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst enkel zou worden bemoeilijkt of er minder werk zou zijn, rechtvaardigt geen beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het is ook niet de bedoeling dat de werkgever de werknemers louter “preventief” niet zou laten werken.  

Hoe dan ook dient de werkgever die een beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wenst te doen daartoe een gemotiveerde elektronische aangifte te doen, waarna het plaatselijke werkloosheidsbureau ieder geval op zich zal beoordelen.Voor de arbeiders in paritair subcomité 149.01 is er een aanvullende vergoeding voorzien door het Fonds voor Bestaanszekerheid.