Indexering lonen arbeiders en bedienden

Aanmelden

15/01/2024

 Op 1 januari 2024 worden de lonen van de arbeiders en de bedienden als volgt geïndexeerd:

De indexering is zowel van toepassing op de minimumuurlonen, rekening houdend met de anciënniteit in dezelfde looncategorie, als op de effectieve lonen (lonen die hoger liggen dan de minimumuurlonen).

Afschaffen jongerenbarema PC 200

Het specifieke jongerenbarema vervat in de cao van 9 juni 2016 wordt met ingang van 1 januari 2024 afgeschaft

Indexprognose PsC 149.04

Op basis van de vooruitzichten van de indexcijfers worden de lonen van de arbeiders van het PsC 149.04 (metaalhandel) vanaf 1 februari 2024 geïndexeerd worden met 1,25 %. Opgelet! Dit zijn de vooruitzichten. De werkelijke indexatie zal bekend gemaakt worden na officiële publicatie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van januari 2024.