Het nieuwe sectorakkoord van het paritair comité 200

Aanmelden

28/06/2023

Het nieuwe sectorakkoord van het paritair comité 200

De sociale partners (VBO, UNIZO, UCM enerzijds en ACV Puls, BBTK-SETCa, ACLVB anderzijds) in het aanvullend paritair comité voor bedienden (APCB of PC 200) hebben een consensus bereikt omtrent een sectoraal akkoord voor de periode 2023-2024. Hoewel de onderhandelingen vorige week de onderhandelingen even op een blokkering leken uit te draaien, kon op basis van een bemiddelingsvoorstel van de voorzitter toch een doorbraak geforceerd worden om tot een sectorakkoord te komen. Het akkoord zal formeel ondertekend worden op de vergadering van het paritair comité van 6 juli.

Gelieve hier de volledige tekst van het voorstel van de voorzitter dat als sectoraal akkoord geldt, te vinden.