Koopkrachtpremie

Aanmelden

28/04/2023

Op 28 april 2023 werd het Koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie gepubliceerd.

Op basis van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen wordt een maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastgelegd op 0 % voor de periode 2023-2024. Het Koninklijk Besluit voorziet dat ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald, hun werknemers in 2023 een verhoging bovenop deze maximale marge kunnen toekennen, de zogenaamde "koopkrachtpremie".

Om het effect van deze koopkrachtpremie op de loonkost voor de werkgever zo beperkt mogelijk te houden en anderzijds de extra koopkracht voor de werknemer te maximaliseren wordt de koopkrachtpremie uitgesloten van het loonbegrip voor de sociale zekerheid, en gaat deze gepaard met een gunstige sociale en fiscale behandeling, vastgelegd bij wet onder de volgende voorwaarden:

  • de premie kan alleen worden uitgereikt vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023;
  • het bedrag van de door de werkgever toegekende koopkrachtpremie mag niet meer dan 750 euro per werknemer bedragen in geval van uitzonderlijke hoge winst in 2022. Het totale bedrag bedraagt maximum 500 EUR ingeval van hoge winst in 2022;
  • de koopkrachtpremie kan alleen worden gebruikt voor specifieke bestedingen, om de consumptie te ondersteunen en bij te dragen tot het economisch herstel na de energiecrisis als gevolg van de stijgende energieprijzen en een oplopende inflatie, verder aangezwengeld door de gevolge van de oorlog in Oekraïne. Met andere woorden de premie wordt toegekend onder de vorm van de consumptiecheque.

Ben je als werkgever nu verplicht om de premie toe te kennen?

Neen, zoals hierboven aangehaald, zijn er voorwaarden waaraan men moet voldoen vooraleer men de koopkrachtpremie kan uitbetalen. Daarenboven zijn de sectoren eerst aan zet. De sociale partners krijgen de zware opdracht om de volgende begrippen te definiëren: ‘hoge winst in 2022’ en ‘uitzonderlijke hoge winst in 2022’. Gaan we als sector voor een maximum bedrag of voor een minimum bedrag? De wetgever laat hier na om deze begrippen in te vullen en gooit de bal in het kamp van de sociale onderhandelaars.

Techlink zal als woordvoerder in het PsC 149.01 er alles aan doen om jullie belangen in deze te verdedigen in de komende weken. De sociale vrede die wij elke twee jaar afsluiten in het sectorakkoord willen wij ook toepassen op dit onderwerp. 

Aarzel dan ook niet om het juridisch team van Techlink (consult@techlink.be) te contacteren en jullie input te geven.