Installatie/renovatie HS-cabines: in te vullen controlelijst Fluvius

Aanmelden

03/04/2023

Hieronder kan je een mededeling van Fluvius vinden over de controlelijsten die Erkende Organismen moeten invullen wanneer jullie een HS-cabine installeren of renoveren.

Zoals hierin vermeld is de installateur niet verplicht om de checklist in te vullen, maar het wordt sterk aangeraden om deze vooraf in te vullen om onaangename verrassingen te voorkomen.

“De controle van de klantencabine en zijn technische uitrusting is door Fluvius bij het erkende organisme gelegd. Dit gebeurt sinds 8/2022 op basis van onder andere een controlelijst die voor Fluvius moet ingevuld worden door de installateur en het erkend organisme bij kleine/grote renovatie van een bestaande HS-cabine of indienstname van een nieuwe HS-cabine.

Onder “7 Onderverdeling renovaties” in de “Appendix Controle conformiteit klantcabines met de C2/112” staat er meer uitleg over wat Fluvius verstaat onder kleine of grote renovatie.

Het is de bedoeling dat de installateur zelf op voorhand de controlelijst invult (kolom status installateur) en dat het erkend organisme dan in de volgende kolom (status controleur) de controlelijst ook nakijkt en invult. Fluvius heeft wel laten weten dat het geen vereiste is dat de installateur de controlelijst op voorhand invult. Het is echter zeker aan te raden om dat wel te doen om onaangename verrassingen achteraf te vermijden.

Zo staat er bij voorbeeld in de controlelijst bij “Nieuwe cabines” onder “9 Kabels en toebehoren” de eis “Vanaf een horizontaal traject van minimaal 1 m worden kabelbevestigingen (kabelklemmen) om de lopende meter voorzien om de HS-netkabels te verankeren.” Dat wil dus zeggen dat HS-netkabels in een kabelkelder of kabelkanaal waarvoor dit geldt om de lopende meter moeten verankerd worden met kabelklemmen.”

NAAR DE CHECKLIST