Postacademische opleiding - Hedendaagse laagspaningsinstallaties

Aanmelden

24/01/2023

Postacademische 6-daagse opleiding ‘Laagspanningsinstallaties: ontwerp en exploitatie’, georganiseerd door UGent: 15 februari 2023 – 29 maart 2023. Verwerf  een ruime en diepgaande kennis omtrent het dimensioneren van laagspanningsinstallaties en de power quality gerelateerde aspecten.

Het dimensioneren van industriële elektrische installaties is een complex gebeuren. Niet enkel een continue verandering in technologie en exploitatie, maar ook de gewijzigde AREI regelgeving maakt het een noodzaak om als ontwerper en/of uitbater de vereiste kennis te beheersen en bij te schaven. Deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te dragen. De cursist heeft na het volgen van de cursus een ruime kennis verworven omtrent het dimensioneren van laagspanningsinstallaties en de daaraan gekoppelde power quality gerelateerde aspecten.

Meer info:

UGain - UGent Academie voor Ingenieurs