Groenestroomcertificaten zonneparken - online tool

Aanmelden

13/01/2023

Groenestroomcertificaten zonneparken 
Wordt je onderneming geviseerd door geplande knip?
Check met nieuwe online tool!

De Vlaamse overheid kondigde aan dat ze de ‘oversubsidiëring’ van grote zonneparken wil aanpakken. Door de juridische oplossing die op tafel ligt, worden ook kleinere zonneparken aangepakt.

ODE Vlaanderen, de sectororganisatie voor duurzame energie waarmee Techlink een strategische samenwerking heeft, lanceert daarom een online tool. Op de website https://gscknip.vlaanderen kunnen ondernemingen snel berekenen of ze zich zorgen moeten maken.

Waar zit de problematiek juist?

Om vast te leggen welke zonneparken groot zijn, wordt de ‘de-minimis’ drempel gebruikt die oneerlijke concurrentie door staatsteun binnen Europa moet vermijden. Deze is meestal ongeveer € 65 000 per jaar, maar voor de transportsector is deze ongeveer € 35 000 per jaar en voor de landbouw ongeveer € 6 500 per jaar.

Zonneparken zijn dus groot als de certificaten deze drempels overschrijden. Doordat er verschillende drempelbedragen zijn, komen ook kleinere zonneparken in het visier.

Bovendien tellen tal van overheidsmaatregelen en kleine subsidies mee voor deze drempel en waardoor ze sneller overschreden wordt.

Waarom deze tool?

Door de vele onzekerheden hieromtrent, is het voor ondernemingen in tal van sectoren onduidelijk of ze hun groenestroomcertificaten dreigen te verliezen of niet.

ODE Vlaanderen voerde al eerder een analyse uit waaruit bleek dat degeplande maatregel minstens 2 000 ondernemingen treft.

“Vele ondernemingen beseffen vandaag zelfs nog niet dat zij ook het risico lopen onder de knip te vallen.”
Dirk Van Evercooren, Algemeen Directeur ODE Vlaanderen

 

DOE DE CHECK MET DE NIEUWE ONLINE TOOL

NAAR HET PERSBERICHT VAN ODE VLAANDEREN