Formulier meldingsplicht voor installateurs stookolieketels nu online

Aanmelden

04/05/2022

Bij registratie van geplaatste stookolieketels, moet je ook het gebouweneenheid ID vervolledigen. Hierover ontvingen wij verschillende vragen.

Daarom verwijzen wij je graag naar de handleiding die VEKA ter beschikking stelt.


Bij het scherm om dit gebouweenheid-id in te vullen, kunt u klikken op het woordje ‘hier’ (bij het zinnetje dat uitleg geeft over de gebouweenheid-id).
 
Dan gaat er een scherm open met de handleiding waarin de procedure wordt uitgelegd.

 

Kader

Vanaf 1 januari 2022 moeten de installateurs alle stookolieketels die zij plaatsten per kwartaal rapporteren aan het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap).

De link naar het formulier is nu online op deze webpagina.

Alle stookolieketels worden aangemeld: zowel stookolieketels geplaatst bij nieuwbouw als bij bestaande bouw, in woongebouwen en in niet-residentiële gebouwen, nieuwe en tweedehandse, en los van het feit of er een aardgasaansluiting beschikbaar is of niet. 
 
Het melden van de plaatsing van een stookolieketel is verplicht. Installateurs die verzaken aan de meldingsplicht, riskeren een administratieve geldboete tot € 20.000.
 
De bouwheer of eigenaar riskeert een boete als het VEKA vaststelt dat vanaf 1 januari 2022 nog een stookolieketel is geplaatst in die situaties waar dat niet langer is toegestaan
 
Het nagaan van inbreuken op het plaatsingsverbod en op de meldingsplicht zal gebeuren op basis van verschillende bronnen, zoals: EPB, EPC, verbruiksgegevens, verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie, verplicht onderhoud cv-installatie, keuring van stookolietanks, …