Wettelijk kader én facilitator voor energiegemeenschappen in Brussel

Aanmelden

08/04/2022

Onlangs werd door de Brusselse wetgever met een ordonnantie energiedelen en energiegemeenschappen gelegaliseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf april 2022.

Het Gewest biedt bovendien gratis begeleiding door een facilitator om de Brusselaars te helpen bij het opzetten van hun initiatieven.

Ter herinnering: een energiegemeenschap stelt meerdere burgers of bedrijven in staat om samen elektriciteit te produceren, te consumeren, op te slaan en te verkopen, met name door hun elektriciteitsproductie en -verbruik op elkaar af te stemmen. Zo kunnen ze de installatie van meer systemen voor de productie van hernieuwbare energie met grotere capaciteiten en collectief eigen verbruik aanmoedigen. Concreet kan elke Brusselaar, zelfs zonder een dak dat zich leent om zonnepanelen te installeren, of zonder de middelen te hebben om in een installatie te investeren, deelnemen aan een energiegemeenschap en genieten van groene en lokale energie.

In het kader van de Europese richtlijnen voor elektriciteit en hernieuwbare energie, hebben de drie regio's van het land de afgelopen jaren geleidelijk de wettelijke kaders opgebouwd om de werking van deze gemeenschappen voor het delen van energie en gemeenschappen te concretiseren.

Tot nu toe konden enkel pilootprojecten worden opgezet, in samenwerking met distrubitienetbeheerders en lokale regulatoren, zoals Greenbizz of SunSud in Brussel, of MIRaCCLE of ReMobHub in Wallonië, of Thor Park of Lovitas in Vlaanderen.

Brussel heeft dus zojuist een wettelijk kader ingevoerd dat de organisatie van energiegemeenschappen op zijn grondgebied mogelijk maakt buiten het model van proefprojecten. Om de Brusselaars te helpen bij het opstarten van hun lokale energiegemeenschap, heeft het Brussels Gewest een Facilitator Energiedelen en Energiegemeenschappen opgestart.

Dit impliceert ook dat de gestemde ordonnantie ook als rechtsgrond zal dienen voor verschillende andere dossiers, met name een plan voor de renovatie van openbare gebouwen (Renoclick), de installatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (Chargyclick) alsook de geleidelijke invoer van slimme meters en verschillende maatregelen tegen energiearmoede.