REG premie voor lucht-waterwarmtepomp, hybride warmtepomp en warmtepompboiler

Aanmelden

06/04/2022

Kader

Op 4 februari kondigde de Vlaamse Regering reeds de verhoging van de investeringspremie voor hybride lucht-waterwarmtepompen en lucht-waterwarmtepompen aan: 

  • Hybride lucht-waterwarmtepomp: van € 800 naar € 1500 
  • Lucht-waterwarmtepompen: van € 1500 naar € 2250 

Op 14 maart volgde een nieuwe aankondiging voor een verdere verhoging van voorgaande premies voor facturen in 2022 en 2023 en een verhoging van de warmtepompboilerpremie voor eindfacturen vanaf juli 2022 tot eind 2023:

  • Hybride lucht-waterwarmtepomp: van € 1500 naar € 2000
  • Lucht-waterwarmtepomp: van € 2250 naar € 3000 
  • Warmtepompboiler: van € 300 naar € 450 

Lucht-luchtwarmtepompen

De premies voor lucht-luchtwarmtepompen werden niet verhoogd. Daarbij verwijst de Vlaamse Regering naar de lagere COP als motivering. Vanuit WPP en Techlink spreken we dit tegen. De efficiëntie van lucht-luchtwarmtepompen verschilde volgens de analyse van de verzamelde marktdata van vorig jaar niet significant van lucht-waterwarmtepompen.

Ook de premie voor geothermische warmtepompen werd niet verhoogd. Dit omdat deze in de renovatiecontext volgens de Vlaamse Regering minder evident zouden zijn. Vanuit WPP en Techlink sluiten we ons niet aan bij deze argumentering en hebben gepleit om ook de premie voor geothermische warmtepompen en lucht-luchtwarmtepompen te verhogen.  

Overzicht premiebedragen voor lucht-waterwarmtepompen per categorie binnen Mijn VerbouwPremie (aanvragen vanaf 1 oktober)