Niet-limitatieve lijst toegelaten bidirectionele groenestroomtellers

Aanmelden

16/03/2022

We brachten je reeds op de hoogte van de verplichting om een tweerichtingsmeting te plaatsen bij certificaatgerechtigde hybride omvormers. Een van de opties is om een bidirectionele groenestroomteller met een wettelijke ijkmarkering (MID) en een minimale nauwkeurigheidsklasse 2 te plaatsen. Na overleg met Fluvius delen we graag een niet-limitatieve lijst van toegelaten groenestroomtellers.