Standpuntnota Techlink decreet stookolieketels

Aanmelden

10/12/2021

📢 UPDATE ! - Gedoogperiode voor de plaatsing/vervanging van stookolieketels tot 1 april 2022 aangekondigd door Vlaamse Overheid als antwoord op de standpuntnota van Techlink. Hierdoor komen noch de installateur, noch de klant in de problemen vanwege de huidige leveringsproblematiek. Vanaf 1 april zal er wel strict gehandhaafd worden en riskeert de eigenaar een boete.

Vanuit Techlink willen we andermaal een nota lanceren als reactie op de publicatie (SB 19/11/2021) van het decreet tot wijziging van het energiedecreet, betreffende de uitfasering van stookolieketels.

Maatschappelijke context

In Techlink’s eerdere “Standpuntnota inzake de ondersteuning van de langetermijnstrategie voor verwarming bij bestaande woningen” van maart 2020, werd de aandacht reeds gevestigd op het feit dat de energietransitie niet in gevaar gebracht mag worden door het uitsluiten van actuele technologieën, en dat bijkomende kosten, introductie en technische problemen die gepaard gaan met de energietransitie, noch consumenten, noch bedrijven en noch onze installateurs en technici voor onhaalbare uitdagingen mogen stellen. 

In onze notra vragen we dat de Vlaamse Regering werk maakt van: 

  • een tijdelijke gedoogperiode, om zowel het VEKA als de sector instaat te stellen deze uitfasering via een gedegen handhavingsprotocol uit te werken, zodat dit kan nageleefd worden zonder in te zetten op achterpoort initiatieven.
  • een mogelijkheid tot vrijstelling op dit verbod, in lijn met de principes die gehanteerd worden in de Europese regelgevende context
  • de uitwerking van een duidelijk en toekomstgericht handhavingskader
  • de ontdubbeling van de erkenning van de erkend technicus binnen de verwarming, nl. enerzijds de ‘onderhoudstechnici’ en anderzijds de ‘verwarmingsauditor’, die mee zal/kan bijdragen naar een betere ondersteuning bij de beoogde energie- en verwarmingstransitie

Onze concrete vragen aan de overheid