Wijziging deadline 15/11 batterijpremie - Verlenging premiehoogte PV 2022

Aanmelden

04/11/2021

Na aandringen van Techlink en PV-Vlaanderen bij de Vlaamse Overheid zijn volgende veranderingen doorgevoerd:

  • Woensdag communiceerden we over de deadline 15/11 voor batterij-aanmelding en het aanvragen van de digitale meter bij Fluvius om de premiehoogte uit 2021 voor de thuisbatterij te ontvangen. Dit wordt nu gewijzigd.
  • Vorige week kondigde de minister ook aan dat de PV-premie niet zal dalen volgend jaar.

Wijziging deadline 15/11 voor batterijpremie

We trokken met PV-Vlaanderen en Techlink reeds langer aan de alarmbel over de doorlooptijd van deze procedure. Na de aankondiging vorige week bezorgden we de verschillende instanties concrete input om dit alsnog aan te passen. De minister communiceerde nu dat het attest van Fluvius niet langer nodig is om de premie aan te vragen. Een verklaring op eer indienen voor 31 december 2021 zou voldoende zijn om de premie aan te vragen en zo het premie-bedrag van 2021 te verkrijgen.  

In die verklaring op eer verklaart de installateur dat er een decentrale productie-installatie (PV-installatie) aanwezig is, de digitale meter werd geplaatst en dat de thuisbatterij is aangemeld bij Fluvius. VEKA zal bij de behandeling van het dossier controleren of effectief aan de voorwaarden werd voldaan. Indien niet zullen de premie-voorwaarden van 2022 van toepassing worden.  

De digitale meter moet dus nog steeds voor eind 2021 geplaatst zijn. We raden u dus wel nog steeds aan om uw klanten te informeren de digitale meter zo snel mogelijk aan te vragen (deadline: voor 15/11).  

DETAILS PROCEDURE BATTERIJPREMIE

MODELDOCUMENT VERKLARING OP EER  

Verlenging premiehoogte PV in 2022 

Dit weekend kondigde de minister aan dat de PV-premie niet zal dalen volgend jaar. De maximale premie blijft  ook in 2022 behouden op maximaal 1500 euro voor de algemene doelgroep en 1800 euro voor beschermde afnemers. Dit voorstel moet wel nog finaal worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.  

Alle details en voorwaarden van de premie kan je hier nalezen.
Het aanhouden van de premiehoogte geldt enkel voor de PV-premie en werd tot op heden niet aangekondigd voor de thuisbatterijpremie.