Garantie premiehoogte bij aanmelding batterij en aanvraag digitale meter voor 15/11

Aanmelden

02/11/2021

De thuisbatterijpremie daalt vanaf volgend jaar. Om uw dossier correct en tijdig in te dienen moet een volledige aanvraag bij VEKA worden ingediend. Daarvoor moet de digitale meter zijn geplaatst, de batterij- en PV-installatie zijn aangemeld en moet uw voorgaande elementen via een attest van Fluvius staven. 

De doorlooptijd van dit alles kan oplopen, daarom heeft Fluvius in overleg met VEKA nu 15 november aangekondigd als laatste datum waarop ze plaatsing digitale meter en afleveren van attest kunnen garanderen.   

Voorwaarden

De huidige premiehoogte wordt enkel toegekend als aan alle van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:  

-    je thuisbatterij geplaatst, gekeurd en aangemeld is in 2021
-    je digitale meter geplaatst is in 2021
-    je premiedossier volledig en uiterlijk op 31/12/2021 ingediend is

Meer info over garantie premiehoogte

Premiehoogte 2021 en 2022 

De maximumpremie per batterij daalt vanaf 2022 van 2550 euro naar 1725 euro. We raden je aan om jouw klanten hiervan op de hoogte te houden.

Details premiehoogte per kWh