Wijzigingen energieverbruiksmetingen in het Brussels Gewest

Aanmelden

31/08/2021

Het meten van het energieverbruik is het startpunt voor de evaluatie van de maatregelen die moeten genomen worden om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren.
In het Brussels Gewest legt de EPB-regelgeving inzake technische installaties al 10 jaar energieverbruiksmetingen op. Deze wetgeving wijzigt dit jaar.

Daarom organiseert Brussels Leefmilieu op vrijdag 1 oktober van 9.00 tot 16.30 u een gratis webinar. Inschrijven is wel verplicht.

  • Wat zijn de nieuwe wettelijke vereisten rond energiemeting? Welke oplossingen bestaan er voor situaties waar het moeilijk is om om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden die zich voordoen bij de toepassing van de regelgeving?
  • Hoe tellers installeren en meetgegevens ophalen?
  • Welke meetgegevens worden gebruikt voor verbruiksanalyse?
  • Hoe energiebesparing meten? Hoe een referentieverbruik bepalen? Wat is IPMVP?

In de voormiddag worden de praktische aspecten van energiemeting en data-analyse voor het meten van energiebesparing toegelicht. In de namiddag worden enkele concrete voorbeelden van verschillende groottes voorgesteld.