Thuisbatterij: simulator en richtprijzen

Aanmelden

27/09/2021

De onderzoeksgroep EELab/Lemcko (UGent) maakte een tool voor VEKA om een schatting van het zelfverbruik en de terugverdientijd van een batterij te maken. Met deze tool kunnen zonnepaneeleigenaars analyseren of een investering in een thuisbatterij opportuun is voor hun specifieke situatie op basis van enkele parameters.

Sinds deze zomer worden ook grotere verbruikers zoals warmtepompen, warmtepompboilers, elektrische voertuigen, elektrisch koken en oude droogkasten in de simulator meegenomen.     

We herhalen dat het niet in alle gevallen aangewezen is om een thuisbatterij te plaatsen. VEKA publiceerde daarom recent een simulator online die het rendement van het batterijsysteem inschat aan de hand van verschillende parameters.  

De simulator is gebaseerd op de huidige voorwaarden voor de thuisbatterijpremie.

Klik hier voor de volledige nieuwsflits.