Standpuntnota inzake het voorstel van decreet tot verbod plaatsing stookolieketels van 2022

Aanmelden

07/09/2021

Techlink is meer dan ooit gesterkt in haar geloof en ondersteuning van de noodzakelijke energietransitie. Het recente IPPC AR6-rapport en de opvallende weerincidenten drukken ons meer dan ooit met de neus op de feiten.

Voor Techlink is de doelstelling van de energietransitie dus duidelijk, het technologiepad er naar toe (nog) niet. 

In dit kader publiceert Techlink haar standpuntnota inzake het voorstel van decreet tot verbod plaatsing stookolieketels van 2022.

Standpuntnota: Vlaamse Context

Door het Europees aanbod van performante verwarmingstechnologieën, is het zeer moeilijk voor de consument te begrijpen/beslissen welke combinatie van technologieën uiteindelijk de betere duurzame technische keuze is. 
 
En zoals reeds herhaaldelijk door Techlink en andere federaties aangekaart, wordt naast de keuze van technologie, de keuze van energiedrager tot op vandaag financieel vreemd beïnvloed door het uitblijven van een substantiële lastenverschuiving op basis van klimaat- (CO2) en milieu-impact van de verschillende energiebronnen. Het uitblijven van oplossingen voor dergelijke tegenstellingen tussen verschillende beleidsdomeinen & -niveaus creëert onrust en tekort aan (investerings)vertrouwen.  
 
Verder wordt, in het kader van nieuwe beleidsinitiatieven, de realiteit op het terrein soms iets te gemakkelijk genegeerd. 
 
Tenslotte vreest Techlink dat de verwarmingssector terecht kan komen in een toenemende herstellingsmarkt (het “Cubaanse old-timers” beeld) en/of afwezigheid van professioneel uitgevoerd onderhoud. Dit zou het bereiken van de doelstellingen eerder vertragen dan ertoe bij te dragen.

Techlink pleit voor een pragmatische aanpak om de regionale (& nationale) klimaat- & milieudoelstellingen te bereiken.

Klik hier voor onze volledige standpuntnota.