Premie sturing elektrische warmte en warmtepompboilerpremie

Aanmelden

29/07/2021

Na het verlies van de terugdraaiende teller keurde de Vlaamse Regering op 9 juli premies goed voor investeringen die het eigenverbruik stimuleren. Daarbij werd een nieuwe premie voor slimme sturing uitgewerkt en werd de warmtepompboilerpremie verlengd tot 2024. Op 14 juli legde de minister nadere regels en technische voorwaarden vast in een ministerieel besluit voor deze premie. De regelgeving gaat in 10 dagen na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad. We vatten de premies en hun voorwaarden hieronder samen.    

Premie sturing elektrische warmte

De premie voor toestellen om accumulatieverwarming, elektrische boilers, warmtepompboiler en warmtepompen automatisch aan te sturen werd finaal goedgekeurd. Deze premie bedraagt maximum 50% van de factuur, met een maximumbedrag van 400 euro. Hierbij wordt een accumulatieverwarming gedefinieerd als een elektrisch verwarmingstoestel voor ruimteverwarming dat voorzien is van warmteopslag in keramisch materiaal. 

De premie kan zowel voor woongebouwen (appartementen en woningen) en niet-woongebouwen worden aangevraagd. Per EAN-code kan maximaal één premie worden toegekend. 

Een niet-limitatieve lijst met sturingsapparaten die in aanmerking komen voor deze premie kan je hier consulteren.  

Voorwaarden en hoe premie aanvragen