Aanvaardingsplicht zonnepanelen Waals Gewest sinds 1 juli

Aanmelden

19/07/2021

Zoals we reeds gecommuniceerd hebben, nodigt PV CYCLE BELGIUM elk bedrijf dat zonnepanelen verkoopt in het Waals Gewest uit om zich in regel te stellen met de wetgeving.

Op 1 januari 2022 treedt de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen in werking in het Waals Gewest.

Bedrijven die voor de eerste maal een zonnepaneel op de markt brengen in het Waals Gewest worden dus verplicht de inzameling, financiering en recyclage van afgedankte zonnepanelen op zich te nemen.

De invoering van de wetgeving in het Waals Gewest verloopt in 2 fasen:

Vanaf 1 juli tot 31 december 2021

Elk bedrijf dat zonnepanelen op het grondgebied van het Waals Gewest verkoopt, dient zich te registreren bij PV CYCLE BELGIUM en nà het derde (oktober 2021) en het vierde (januari 2022) kwartaal te melden hoeveel zonnepanelen het op het grondgebied van het Waals Gewest heeft gebracht/verkocht.


Vanaf 1 januari 2022

Elk bedrijf dat zonnepanelen op het grondgebied van het Waals Gewest brengt, moet daarenboven de milieubijdrage PV aanrekenen.

Samengevat: je verplichtingen tegenover PV CYCLE BELGIUM.

Wat moet ik factureren aan mijn klanten?

Een zichtbare milieubijdrage PV zal vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn op elk nieuw verkocht zonnepaneel in het Waals Gewest waardoor de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen is gegarandeerd.

De hoogte van de milieubijdrage is definitief vastgelegd op een bedrag van 2 EUR (excl. BTW) per stuk.

Samengevat: je verplichtingen naar je klanten.

Terwijl de wetgeving omtrent de Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) al in voege is in alle andere Europese landen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest, volgt de uitvoering van de Waalse wetgeving vanaf juli 2021.

Zowel de fabrikanten als de invoerders, groothandelaars en installateurs van zonnepanelen die voor de eerste keer zonnepanelen verkopen in het Waals Gewest vallen onder deze Waalse wetgeving betreffende de aanvaardingsplicht van AEEA.

Om de naleving van de financiële, administratieve en operationele verplichtingen voor fotovoltaïsche zonnepanelen te faciliteren is het beheersorganisme PV CYCLE BELGIUM vzw opgericht in 2016. Onder die naam hebben de sectorfederaties waaronder dus ook Techlink, de handen in elkaar geslagen om elke fabrikant en invoerder – bijvoorbeeld installateur – een oplossing te bieden om aan hun verplichtingen te voldoen in de 3 gewesten van ons land.

Meer informatie beschikbaar op de website van PV Cycle of per telefoon op 02 880 72 60.