Techlink veroordeelt PV-fraude, maar roept op tot een positief PV-toekomstbeeld!

Aanmelden

15/05/2021

Exact een jaar geleden informeerde Techlink haar leden over de plannen van minister van Energie Zuhal Demir om energiefraude strenger op te volgen.

Techlink riep alle installateurs toen dan ook op hun klanten te hiervan te informeren evenals er over te waken hun aanmeldingsplicht als installateur na te komen.

Vandaag heeft Distributienetbeheerder Fluvius aan de hand van luchtbeelden een totaal van 5300 niet aangemelde PV-installaties in kaart gebracht. 

De recente berichtgeving hiervan in de media brengt natuurlijk de PV-sector niet in een goed daglicht. Dit op een moment waarop het residentiële PV-segment een dramatische terugval in bestellingen beleeft t.g.v. een maatschappelijke vertrouwensbreuk gerelateerd aan het fameuze ‘Terugdraaiende Teller’ beleid.

Kader

De netbeheerders kregen de opdracht om mogelijke vormen van energiefraude op te sporen.  Het rapport dat overgemaakt werd aan minister van Energie Zuhal Demir maakt nu een balans op tot en met 2020. 

Naast fraude met groenestroomcertificaten kon Fluvius ook ruim 5000 PV-installaties opsporen die tot op heden niet waren aangemeld.  Ondertussen zijn er wel al meer dan 3500 van deze installaties geregulariseerd (i.e. aangemeld).

Standpunt Techlink

Techlink veroordeelt vanzelfsprekend elke frauduleuze praktijk!
In het geval van een decentrale elektriciteitsproductie - zoals PV - die aangesloten is op het distributienet, kan het niet aangeven van een groot aantal bovendien de stabiliteit van het distributienet ondergraven.

Daarnaast herhaalt Techlink evenwel haar vraag voor een consistente lange termijn energiebeleid i.p.v. de eerdere "stop-en-go's".
Onze installateur-‘raadgevers’ verliezen er zich (terecht) in. Maar, erger nog, het is eveneens nefast voor het vertrouwen en de investeringsbereidheid.

Techlink zal zich dan ook blijven inzetten voor een positief PV-verhaal, iets waar zowel onze leden als het klimaat nood aan hebben!