EXVB aansluitkabels La Triveneta Cavi (LTC): niet-conform

Aanmelden

07/05/2021

Langs deze weg willen wij je waarschuwen over problemen met een bepaald type kabel gebruikt voor de aansluiting van elektrische installaties op het elektriciteitsnet. Concreet gaat het over de EXVB 0,6/1kV kabel met de secties 4x10, 4x16 en 4x25², geproduceerd door de kabelfabrikant La Triveneta Cavi (LTC) om laagspanningsinstallaties op het distributienet aan te sluiten.

Zoals je weet, wordt de reglementering rond de aansluiting geregeld door de verordening C1/107 van Synergrid, waarvan de details te vinden zijn op hun website. Het is belangrijk te weten dat hier specifiek verwezen wordt naar de norm NBN HD 603 - deel 1 & deel 5.

De hierboven genoemde kabels van de fabrikant La Tiveneta Cavi (LTC) voldoen - vanuit technisch oogpunt - niet aan deze norm. Tot dit besluit is de distributienetbeheerder Fluvius gekomen op basis van een onderzoek uitgevoerd door een erkend Belgisch laboratorium.

Opgepast! Distributienetbeheerders verbieden laagspanningsverbindingen met dit type kabel van de fabrikant LTC

 

De slechte kwaliteit van de kabel kan ernstige gevolgen hebben niet alleen voor de veiligheid van goederen en personen, maar ook voor de goede werking van het distributienet dat de distributienetbeheerder (DNB) beheert.

Het is dan ook van cruciaal belang op de hoogte te zijn dat 
DNB's niet langer laagspanningsverbindingen met dit type kabel van deze fabrikant zullen aanvaarden.

Geen uniformiteit in werkmethode distributienetbeheerders

Onze aanbevelingen

We raden aan contact op te nemen met je gebruikelijke leverancier om te kijken welke aansluitkabels van hetzelfde type hij ter beschikking heeft om ervoor te zorgen dat je jouw interventies op het terrein op een correcte en veilige manier kan verderzetten. 

Techlink heeft ook de situatie met de DNB's onder de loep genomen en de werkmethode verschilt van de ene DNB tot de andere.  Sommige distributienetbeheerders zorgen zelf voor de levering en installatie, anderen niet.  Daarom raadt Techlink dan ook aan om dit zeker bij de betrokken distributienetbeheerder na te vragen.