Akkoord oprichting stookoliefonds

Aanmelden

11/05/2021

Na 20 jaar hebben de overheid en de stookoliesector een akkoord bereikt over de oprichting van een stookoliefonds. Dit bodemsaneringsfonds 'Promaz' zal de eigenaars of gebruikers van een gasolietank financieel ondersteunen bij de bodemsaneringals gevolg van een lek in de gasolietank of leiding.

Kader

Het langverwachte akkoord zat vast omdat in het Vlaams Regeerakkoord stond dat bestaande stookolie-installaties moeten vervangen worden door nieuwe installaties op aardgas (indien er een gasaansluiting in de straat ligt) en hierdoor discussie was ontstaan over de financiering van het fonds. 

Goed nieuws voor Belgen die te maken hebben met bodemverontreiniging door gasolie en anders dreigden op te draaien voor de hoge kosten. De angst voor de torenhoge factuur zorgde er ook voor dat vele lekken niet gemeld werden.

Meer over Promaz.

Visie Techlink

Techlink is verheugd dat er na 20 jaar duidelijkheid komt, ook voor onze leden installateurs. Zij kunnen nu hun rol als verwarmingsadviseur ten volle vervullen en hun klanten adviseren over het vervangen van toestellen, zonder de saneringskostenproblematiek in het achterhoofd. 

Door het wegvallen van deze onzekerheid, wordt het vertrouwen hersteld en komt er mogelijks een positief neveneffect voor de sector én de maatschappij.

Deze beslissing kan immers ook een versnelde golf van renovatie induceren met als resultaat een verbeterde energie-efficiëntie. 

In het kader van de energietransitie, is de hieraan gekoppelde transitie van verwarmingstechnologieën in gebouwen cruciaal op weg naar versnelde, schonere en koolstofarme samenleving. 


Praktisch

  • Solidariteitsfonds zal met terugwerkende kracht werken:
    • zowel voor mensen bij wie de sanering nu bezig is 
    • als voor mensen bij wie ze afgerond is
  • Fonds wordt gefinancierd via de stookoliesector en via de stookoliegebruikers waarvoor een kleine bijdrage wordt doorgerekend in de maximumprijs (van 0,01 euro per liter)
  • Indienen van dossiers zal wellicht vanaf het late najaar kunnen. Promaz zal van start kunnen gaan afhankelijk van de tijd nodig voor het doorlopen van de erkenningsprocedure en de publicatie ervan in het Staatsblad. Er wordt verwacht dat dit ongeveer 4 à 5 maanden in beslag zal nemen.
  • Na oprichting, zal een maximale aanmeldperiode gelden van 3 jaar voor het curatief gedeelte. 
  • Belangrijk om weten is dat alle dossiers eerst nog goedgekeurd moeten worden door het Fonds, dus bewijslast voorleggen zal vereist zijn.
  • Enkel gebouwen met een woonfunctie (huizen, appartementen) komen in aanmerking voor tussenkomst van het Fonds.


Je kan je dossier van (veronderstelde) bodemverontreiniging al melden via de Promaz website. Dossiers die eerst ingediend worden, zullen eerst behandeld worden.