Rol van de warmtepomp in nieuwbouw en IER

Aanmelden

30/04/2021

In maart publiceerde VEKA het EPB cijferrapport. Hierbij werden de EPB cijfers voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie (IER) bekend gemaakt voor het aanvraagjaar 2018. Het minimum aandeel hernieuwbare energie binnen EPB werd in 68% van de gevallen gerealiseerd door enkel zonnepanelen te plaatsen.

Techlink en WPP vinden dan ook dat EPB meer moet inzetten op lage temperatuur afgiftesysteem en duurzame verwarmingstechnieken in nieuwbouw

In 2018 kozen 95% van de EPB aanvragers om aan de EPB-eisen te voldoen via het minimum aandeel hernieuwbare energie, slechts 4,6% koos ervoor om dit te realiseren via een verstrengd E-peil. In 2017 was deze laatste groep nog goed voor 27,8%.

Techlink en WPP zien dit als een positieve evolutie. Elke nieuwbouw moet toekomstgericht worden gebouwd en duurzame verwarmingstechnologieën zijn daarbij cruciaal. Bij IER ligt dit percentage lager, daar voldeed slechts 49% aan de EPB voorwaarden via het minimum aandeel hernieuwbare energie. Een groter aantal gezinnen koos dus om de EPB-eisen te realiseren via een verstrengd E-peil.  

Klik hier voor onze volledige nieuwsbrief.