Intrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019

Aanmelden

08/04/2021

Vorig jaar trok Techlink aan de alarmbel, inzake de gepubliceerde normen voor het ontwerp van stookafdelingen, NBN B 61-001:2019 en NBN 61-002:2019. 

In overleg met sector en het NBN (Belgisch Normalisatie bureau) worden deze normen nu ingetrokken en zal er op een later tijdstip een nieuwe versie van de norm(en) worden gepubliceerd. De publicatie van de intrekking uit de catalogus van het NBN is gebeurd op 08/04/2021.

Kader

De stookplaatsnormering in voege vanaf 17 september 2019, was in theorie mooi, maar maakte qua uitvoering de verwarmingsinstallaties niet veiliger.

Sindsdien is gebleken :

-       dat bepaalde aspecten niet meer of onvolledig aan bod komen;

-       dat er vanuit Europese (EN) normen bepaalde verwijzingen zijn naar nationale regelgevingen, die niet bestaan in België;

-       dat de praktische uitvoerbaarheid en controle op het terrein voor interpretatie vatbaar zijn.

Techlink was mee trekker om de bezorgheden van de installateurs terug te koppelen.

Toelichting intrekking van de normen

Gezien de urgentie en op grond van het bovenstaande acht Techlink het gerechtvaardigd dat deze beslissing onmiddellijke ingang vindt.

Gevolgen

Het gevolg is dat tijdens de periode vanaf intrekking tot ter beschikkingstelling van de nieuwe norm(en), geen normatieve documenten van toepassing zijn op het ontwerp van stookafdelingen.

Overgangsperiode: “Codes van goede praktijk”

Om deze tekortkoming tijdens deze overgangsperiode op te lossen, hebben de stakeholders er gezamenlijk mee ingestemd om als ‘codes van goede praktijk’ de technische documenten NBN/DTD B 61-001:2021 en NBN/DTD B 61-002:2021 toe te passen, waaraan Techlink actief heeft meegewerkt aan de ontwikkeling.

 

Ontdek deze codes :

NBN/DTD B 61-001:2021 

NBN/DTD B 61-002:2021 

Sectorale en verklarende toelichting