Elektrische bedrijfswagen de norm vanaf 2026?

Aanmelden

22/04/2021

Op 20 april ontvouwde federaal minister Van Peteghem zijn plannen om vanaf 2026 enkel nog fiscale voordelen te koppelen aan bedrijfswagens die geen boeikasgassen uitstoten zoals elektrische auto’s. 

Kader

In het federale regeerakkoord stond dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij moeten zijn en dat er werk zal gemaakt worden van een geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto’s. 

In het kader hiervan wordt dus nu door Federaal minister van Financiën Van Peteghem een voorstel neergelegd waarbij de bedrijfswagen de hefboom wordt om het wagenpark te vergroenen.

Voorstel

  • Elektrische wagens blijven voor 100% aftrekbaar

o   Als de werkgever na 2026 kiest voor een nieuwe bedrijfswagen die rijdt op benzine of diesel, zal die niet langer fiscaal aftrekbaar zijn en vervalt ook de kostenaftrek bij de werknemer voor het woon-werkverkeer.

o   Uitzondering voor lichte vracht, indien niet emissievrij, daalt het fiscaal voordeel met de helft.

  • Fiscale stimuli voor bedrijven en gezinnen om laadinfrastructuur te plaatsen.

o   Voor gezinnen: belastingvermindering van 45% op de investering

o   Voor bedrijven: meer dan 100% van de kostprijs fiscaal aftrekbaar en versneld afschrijven op voorwaarde dat deze tegen betaling door anderen dan de eigen werknemers gebruikt kunnen worden op een semi-publieke ruimte.

Zowel voor gezinnen als bedrijven wordt belastingvermindering jaar na jaar afgebouwd, om de installatie een onmiddellijke boost te geven.

Opportuniteit voor onze sector

Of dit voorstel ja-dan-nee geconcretiseerd zal worden, de aankondiging door Minister Van Peteghem betekent sowieso een bijkomende stimulans’ voor extra laadinfrastructuur en dit in alle gewesten. Techlink is dan ook enthousiast over deze uitdaging voor de elektrotechnische installateurs.

Eerder maakte de Vlaamse Regering al bekend een budget van 30 miljoen euro vrij te maken voor 30.000 bijkomende publieke laadpalen de volgende 5 jaar. En vorige week gaf minister Alain Maron meer details m.b.t. de Brusselse plannen rond de transitie naar elektrische mobiliteit, met een objectief van 11.000 publieke laadpalen in Brussel tegen 2035. Ook hebben de 3 gewesten in maart jongstleden hun respectievelijke eisen m.b.t. de faciliteiten in parkeergarages aangaande elektromobiliteit aangepast.

Systeemdenken om de ambitie kort te sluiten!

Techlink herhaalt in dit kader ook graag zijn vraag naar aandacht voor een beleidsmatig doelgericht ‘Systeemdenken’. Met ‘aandacht voor Systeemdenken’ pleit Techlink voor een holistische benadering bij het nemen van energietransitie gerelateerde beleidsbeslissingen

Want zo zijn o.a. ook de elektriciteitsinfrastructuur, (groene decentrale) elektriciteitsproductie, de verdere uitbouw van lokale, residentiële energiemanagement systemen (‘CEMS)’ en de distributienettarieven gelinkt aan de uitbouw van elektromobiliteit.  Alle onderdelen moeten kloppen om de ambitie te laten slagen.