Wijzigingen project-specifieke bandingfactor

Aanmelden

04/03/2021

De Vlaamse regering voerde verschillende wijzigingen door met betrekking tot de project-specifieke bandingfactor.

Projecten met actief AC-vermogen omvormers (kW) > 10 kW en een directe lijn (PS cat. 6)

Voor projecten met een directe lijn kan sinds 1/1/2021 enkel voor projecten op gebouwen of op marginale gronden een project-specifieke bandingfactor aangevraagd worden.

Projecten met actief AC-vermogen omvormers (kW) > 750 kW en ≤ 2 MW (PS cat. 0/1)

Voor projecten zonder directe lijn en met een actief omvormervermogen groter dan 750 tot en met 2 MW, is de vaste CAPEX verdwenen.

  • Voor projecten die voor 1 januari 2021 nog geen voorlopige/definitieve bandingfactor hadden, wordt er gewerkt met de reële CAPEX en de reële OPEX, maar die wordt geplafonneerd.
  • Voor de projecten die voor 1 januari 2021 wel al een voorlopige bandingfactor hadden, dienen de reële CAPEX en OPEX niet aangeleverd te worden. 

Projecten met actief AC-vermogen omvormers (kW) groter dan 2MW (PS Cat. 1)

Voor projecten groter dan 2MW zijn sinds 1/1/2021 enkel projecten toegelaten die worden geplaatst op gebouwen of op marginale gronden. Momenteel wordt met een reële CAPEX gewerkt, maar deze CAPEX wordt nu geplafonneerd.

Overgang project-specifieke bandingfactor naar call groene stroom

Project-specifieke bandingfactoren tot 2 MW kunnen slechts tot de dag voor de lancering van de call groene stroom ingediend worden, wat ten vroegste 31 maart 2021 is. 

Standpunt Techlink & PV-Vlaanderen

Sommige wijzigingen hebben een retroactieve impact op projecten waarvoor reeds kosten werden gemaakt, zoals voor vergunningsaanvragen. Ondanks informeel overleg, een formele brief en een daaropvolgende vergadering werd niet ingegaan op onze bezwaren. Hier blijven we het absoluut mee oneens.

Klik hier voor onze volledige nieuwsflits.