Call Groene Stroom: berekenmethode energieopbrengst en testversie

Aanmelden

30/03/2021

Op dinsdag 23 maart werd een beta-versie van het steunaanvraagformulier voor de nieuwe call groene stroom online geplaatst door VEKA. Tijdens een oefensessie kon het online systeem worden uitgetest en konden zowel inhoudelijke als IT-vragen worden gesteld. Dit testformulier blijft nog tot vrijdag 2 april beschikbaar, hierna worden alle testdossiers die werden ingediend gewist. Intussen werd ook het ministerieel besluit met de berekeningsmethode van de energieopbrengst gepubliceerd.

Verder organiseert VEKA op 21 april nog een webinar waarin de call groene stroom zal worden toegelicht.

Berekenmethode voor jaarlijkse energieopbrengst

Over de berekening van de energieopbrengst werd op vrijdag 19 maart een ministerieel besluit gepubliceerd. Deze zal later nog worden toegelicht in een informatiesessie door VEKA.

Voor de berekening van de totale energieopbrengst van de toekomstige installatie wordt de PVGIS-software gebruikt. Daarbij wordt het adres van de inplantingsplaats van de installatie ingegeven.

Deze parameters staan al vast

Berekening gecorrigeerd piekvermogen in kader van EPB

Als de installatie op basis van zonne-energie in aanmerking komt om te voldoen aan de
verplichtingen vermeld in EPB, en deze installatie bestaat uit een samenstelling van verschillende oriëntaties, moet eerst het piekvermogen van de installatie dat in aanmerking komt voor steun bepaald worden. Dit is het gecorrigeerd piekvermogen.

Hoe verloopt de berekening?

Testformulier Call Groene Stroom

Op 23 april organiseerde VEKA een eerste oefensessie om de nieuwe procedure voor het indienen van een online dossier om mee te dingen binnen de Call Groene Stroom testen. Deze testomgeving kan nog tot vrijdag 2 april geraadpleegd worden. De feedback uit de oefensessie zal worden herwerkt tot een FAQ die via www.energiesparen.be zal kunnen worden geraadpleegd en IT-problemen zullen worden weggewerkt. 

Webinar VEKA Call Groene Stroom

Op woensdag 21 april om 9u30 organiseert VEKA een infosessie over de Call Groene Stroom. Daarbij zal worden gefocust op de werking van het subsidiesysteem. Het volledige traject van aanvraag tot uitbetaling zal worden overlopen en ook de methodiek voor de energieopbrengstberekening komt aan bod. Deadline om in te schrijven is maandag 19 april.

Inschrijven is verplicht