Thuisbatterijpremie - wijzigingen en modaliteiten

Aanmelden

18/02/2021

Een aantal wijzigingen werden principieel beslist met betrekking tot de batterijpremie. Deze moeten nog voorgelegd worden aan de Raad van State en er kunnen in de finale versie nog kleine wijzigingen doorgevoerd worden.

Oproep Techlink

We willen er onze leden op wijzen dat het niet altijd in het belang van de klant is om nu al een batterijsysteem te plaatsen. Er zijn immers zeer veel variabelen - zoals verbruiksprofiel, maandpiek, toekomstige nettarieven - die het nut van dergelijke investering kunnen beïnvloeden. Het is dan ook aan te raden elk geval individueel te bespreken met de klant.

In onze volledige nieuwsflits kan u volgende topics vinden:

 • Budget batterijpremie
 • Evolutie premiehoogte
 • Basis voor de premiehoogte
 • Injectiebeperking
 • Technische voorschriften voor het plaatsen van een batterij
 • Plaatsing digitale meter
 • Combinatie batterij-installatie met retroactieve investeringspremie
 • Premie voor slimme sturing accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen
 • Aanvraagprocedure
 • Leasing van PV-installaties en batterijpremie
 • Premievoorwaarden