Nieuwe grote projecten: enkel nog hernieuwbare energiesystemen

Aanmelden

16/02/2021

Eind vorig jaar besliste de Vlaamse Regering dat bij aanvragen voor nieuwe grote verkavelingen, grote appartementsgebouwen en grote woningbouwprojecten, geen aardgasaansluiting meer mag gebruikt worden voor hoofdverwarming.

Kader

Het merendeel van de huishoudens verwarmt vandaag nog via gas- en stookolieketels. Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moet een groot aandeel overstappen naar groene warmte in de volgende jaren. In dat kader heeft de Vlaamse Regering beslist om vanaf 2021 in nieuwe grote projecten enkel nog hernieuwbare energiesystemen toe te laten waarvoor geen aardgasaansluiting nodig is.

Standpunt Techlink

Het Warmtepomp Platform en Techlink ondersteunen de beslissing en moedigen de Vlaamse Regering aan om een ambitieus warmteplan uit te werken.

Deze beslissing promoot o.a. het plaatsen van warmtepompen in grote woningbouwprojecten. Een warmtepomp haalt zijn energie uit de omgeving en gebruikt dus maar een klein aandeel elektriciteit uit het net. Verder zorgt de mogelijkheid tot koelen ook voor extra comfort in de zomer. Het Warmtepomp Platform en Techlink verwachten dat de warmtepomp als cruciale technologie zijn positie binnen de energietransitie in Vlaanderen zal waarmaken.

Klik hier voor onze volledige nieuwsflits.