Digitale meter en retroactieve investeringspremie

Aanmelden

25/02/2021

Op 12 februari werden een aantal beslissingen genomen omtrent de batterijpremie, thermische opslag, de uitrol van de digitale meter en de retroactieve investeringspremie voor prosumenten die een digitale meter hebben of de komende jaren krijgen. Deze wijzigingen moeten nog voorgelegd worden aan de Raad van State en zijn dus nog niet verworven. Er kunnen in de finale versie ook nog kleine wijzigingen doorgevoerd worden.

De wijzigingen met betrekking tot de batterijpremie en premie voor automatische sturing van thermische opslag werden in een aparte nieuwsflits toegelicht.

Digitale meter bij bestaande PV-installaties

Prosumenten met een terugdraaiende teller zullen tot eind 2024 kunnen vragen aan Fluvius om de plaatsing van deze digitale meter uit te stellen. Wie vanaf 1 januari 2025 de plaatsing van een digitale meter weigert, verliest het recht op de retroactieve investeringspremie.

Digitale meter voor nieuwe PV-installaties

Voor prosumenten die vanaf 1/1/2021 een nieuwe PV-installatie plaatsen verandert er niets: binnen de 30 dagen na AREI-keuring moet de installatie bij Fluvius aangemeld worden. We herinneren er u aan dat u de installatie niet mag in gebruik nemen voorafgaand aan de AREI-keuring.

Digitale meter bij uitbreidingen van bestaande PV-installaties

PV-installaties met eerste AREI-keuring voor 31/12/2020 zullen niet direct een digitale meter krijgen, tenzij deze installatie na 1/4/2021 uitgebreid wordt

Digitale meter bij afnemers met exclusief nacht

De Vlaamse Regering besliste in december 2020 principieel om de uitrol van de digitale meter bij afnemers met exclusief nacht uit te stellen tot 2028. Het advies van VREG werd ondertussen ontvangen en deze beslissing zal in principe in de volgende maanden finaal worden. Het is op dit moment onduidelijk of de digitale meter noodzakelijk is om de premie voor sturing van exclusief nacht te verkrijgen.

Modaliteiten retroactieve investeringspremie

  • De retroactieve investeringspremie moet binnen de zes maanden na de publicatie van het besluit van de Vlaamse regering (of binnen de zes maand na de plaatsing van de digitale meter als deze later valt) en niet later dan 31 december 2025 via Fluvius aangevraagd worden. Fluvius zal hiervoor een webapplicatie ter beschikking stellen.
  • De retroactieve investeringspremie wordt in één keer uitbetaald op de rekening van de eigenaar van de zonnepanelen, ongeveer 4 maand na de aanvraag.
  • De retroactieve investeringspremie mag niet beschouwd worden als een schadevergoeding.
  • Installaties die off-grid gaan of aanpassingen doen waardoor er geen injectie is, kunnen niet van de retroactieve premie genieten.
  • Enkel PV-installaties die voor 1 mei 2021 aangemeld worden bij de distributienetbeheerder hebben recht op een retroactieve investeringspremie.
  • In onze volledige nieuwsflits kan u het overzicht van de retroactieve premiehoogtes per kWp vinden.

Klik hier voor onze volledige nieuwsflits.