PV - Deadline 31/12: uitval keurders en tijdelijke werfkast

Aanmelden

07/12/2020

Impact van COVID-19 op keuringsorganismen

Sinds de start van corona signaleerden we bij het kabinet verschillende problemen die het installeren van geplande PV-installaties voor het einde van het jaar zouden kunnen bemoeilijken.

Momenteel werken veel keuringsorganismen en installateurs zeven dagen per week, maar desondanks dreigen veel installaties niet meer gekeurd te geraken, hoewel tijdig een afspraak daarvoor geboekt was. We kaartten dit opnieuw aan bij het kabinet met het concrete voorstel om bij annulering van een keuring omwille van COVID-19, mits voorleggen van bewijzen, toch nog case-per-case het principe van de terugdraaiende teller toe te passen.

Het kabinet volgde spijtig genoeg onze redenering niet en zal geen uitzondering toelaten op de einddatum 31 december 2020.

Tijdelijke werfkast bij nieuwbouw

Zoals vermeld in onze communicatie van 16 november 2020, werd een FAQ online geplaatst op de website van Fluvius over het recht op terugdraaiende teller in een aantal scenario’s. Een van deze scenario’s was de terugdraaiende teller bij tijdelijke werfkasten in het kader van nieuwbouw. De omschrijving die toen opgenomen was voor interpretatie vatbaar, en ondertussen kwam een verduidelijking online.

We begrijpen uit de FAQ, en dit werd mondeling bevestigd, dat Fluvius de datum van de eerste AREI-keuring van de PV-installatie zal hanteren als standaard maatstaf. Enkel een combinatie van nieuwe aansluiting en nieuwe AREI-keuring van de PV-installatie zou tot verlies van de terugdraaiende teller leiden. Uw keuringsorganisme moet beoordelen of een herkeuring van uw PV-installatie noodzakelijk is. 

Klik hier voor onze volledige nieuwsflits.