In Corona tijden moeten we ventileren… meer dan ooit ook letterlijk!

Aanmelden

07/12/2020

Hoe dienen HVAC en andere bouwtechnische systemen te werken, om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek te voorkomen?

We geven een update over de laatste nieuwe gegevens wat betreft de verspreiding over lange afstand op basis van aerosolen.

Kader

Er zijn 3 manieren waarop COVID-19 zich verspreidt:

undefinedundefined

undefinedRol van ventilatie

Over het algemeen houdt een op een aerosol gebaseerde langeafstand verspreidingsmechanisme in dat het niet voldoende is om 1-2 m afstand te houden van een geïnfecteerd persoon.

Om bovenstaand risico toch te beheersen tot 1,5 m van een persoon, is concentratiecontrole met ventilatie vereist.

Aanbevelingen ECDC

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft in het kader van COVID-19 richtlijnen  opgesteld over de ventilatie van binnenruimten om de omgevingsrisico's van overdracht via de lucht te beperken.

De belangrijkste beweegredenen en conclusies van het ECDC kunnen als volgt worden samengevat:

 • De overdracht van COVID-19 komt vaak voor in gesloten binnenruimten.
 • Er is momenteel geen bewijs van een menselijke infectie met SARS-CoV-2 veroorzaakt door infectieuze aerosolen die via de luchtkanalen van het ventilatiesysteem worden verspreid. Het risico wordt als zeer laag beoordeeld.
 • Goed onderhouden HVAC-systemen, inclusief airconditioningsystemen, filteren grote druppels met SARS-CoV-2 veilig. COVID-19 aerosolen (kleine druppeltjes en druppelkernen) kunnen zich door HVAC-systemen binnen een gebouw of voertuig en stand-alone airco-units verspreiden als de lucht wordt gerecirculeerd.
 • De luchtstroom die door airconditioners wordt gegenereerd, kan de verspreiding van druppels vergemakkelijken die worden uitgescheiden door geïnfecteerde mensen over grotere afstanden binnen de ruimte.
 • HVAC-systemen kunnen een aanvullende rol spelen bij het verminderen van de verspreiding in binnenruimten door de snelheid van de luchtverversing te verhogen, de recirculatie van lucht te verminderen en het gebruik van buitenlucht te verhogen.
 • Gebouwbeheerders moeten de verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen onderhouden volgens de huidige instructies van de fabrikant, met name wat betreft het reinigen en vervangen van de filters. Er is geen voordeel of noodzaak voor extra onderhoudscycli in verband met COVID-19.
 • Energiebesparende instellingen, zoals een vraaggestuurde ventilatie die wordt geregeld door een timer of CO2 detectoren, moeten worden vermeden.
 • Overwogen moet worden om de bedrijfstijden van HVAC-systemen voor en na de reguliere periode te verlengen.
 • De directe luchtstroom moet worden afgeleid van groepen van personen om verspreiding van ziekteverwekkers door geïnfecteerde personen en overdracht te voorkomen.
 • Organisatoren en beheerders die verantwoordelijk zijn voor bijeenkomsten en kritieke infrastructuurinstellingen dienen met de hulp van hun technische/onderhoudsploegen de mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik van luchtcirculatie zoveel mogelijk te vermijden. Zij dienen te overwegen hun procedures voor het gebruik van recirculatie in HVAC-systemen te herzien op basis van door de fabrikant verstrekte informatie of, indien deze niet beschikbaar is, advies in te winnen bij de fabrikant.
 • Het minimum aantal luchtverversingen per uur, volgens de geldende bouwvoorschriften, moet te allen tijde worden gewaarborgd. Door het aantal luchtverversingen per uur te verhogen, wordt het risico van overdracht in gesloten ruimten verminderd. Dit kan worden bereikt door natuurlijke of mechanische ventilatie, afhankelijk van de instelling.

In de richtlijn benadrukt het ECDC het belang van ventilatie door te concluderen dat het garanderen van een optimale ventilatie, aangepast aan elke specifieke binnen omgeving, van cruciaal belang kan zijn bij het voorkomen van uitbraken en verspreiding-versterkende gebeurtenissen.

Aanbevelingen REHVA 

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) publiceerde op 17 november 2020 een update van haar COVID-19 begeleidingsdocument met aanbevelingen voor ventilatieoplossingen als belangrijkste “technische controles” om de omgevingsrisico's van overdracht via de lucht te beperken.

In het document beperkt zich het zich tot commerciële en publieke gebouwen.

Volgens de hiërarchie staan ventilatie en andere HVAC- en sanitair gerelateerde maatregelen op een hoger niveau dan de toepassing van administratieve controles en persoonlijke beschermingsmiddelen (inclusief maskers). Het is daarom van groot belang dat er maatregelen worden overwogen voor de ventilatie en andere maatregelen in het kader van een bouwtechnisch systeem, die bescherming bieden tegen de overdracht via de lucht.

undefined

 

De Hoge Gezondheidsraad volgt de aanbevelingen van REHVA en deed in mei van dit jaar zelf ook een publicatie gebaseerd op de voorgaande versie van REHVA