Corona - Dagen tijdelijke werkloosheid versus wettelijke verlof

Aanmelden

07/12/2020

De dagen tijdelijke werkloosheid liggen dit jaar een stuk hoger dan gewoonlijk, vooral dan door de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Covid-19).

Opgelet!

De werknemers die in 2020 een periode tijdelijk werkloos waren, moeten al hun wettelijke verlofdagen tegen 31 december 2020 opgenomen hebben. We weten uit goede bron dat de diensten van de RSZ dit zullen controleren.

Indien dit niet het geval is, dan kan de RSZ een herkwalificatie doorvoeren met terugvordering van de werkloosheidsuitkeringen tot gevolg!

 Waarom?

Wettelijk gezien is het al zo dat men geen wettelijke verlofdagen kan overdragen naar het volgende jaar. Werknemers die een aantal verlofdagen niet opnemen zijn die dus kwijt.

De RSZ wil dus vermijden dat men in het kalenderjaar enerzijds vergoedingen tijdelijke werkloosheid ontvangt en, anderzijds, ook een vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen.

Wat te doen?

We raden u aan uw werknemers hiervan op de hoogte te stellen om alle problemen achteraf te vermijden.