ASTER publiceert oproep raamcontract zonnepanelen

Aanmelden

21/12/2020

ASTER, het initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector, publiceerde op 4 december de oproep tot indienen van raamcontracten voor het leveren, plaatsen, monitoren en onderhouden van PV. Techlink juicht toe dat de Vlaamse sociale huisvestingssector inzet op meer zonne-energie. Maar we hebben echter ook enkele reservaties die we in deze nieuwsbrief verder toelichten.

Kader
ASTER staat voor “Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit” en kadert in een Europees project. Het wordt gecoördineerd door de Vereniging van Vlaamse Huisvestigingsmaatschappijen (VVHM). Voor dit project werd de coöperatieve vennootschap ASTER cv opgericht die tussen 2021 en 2025 650.000 zonnepanelen wil plaatsen op 58.000 gebouwen met sociale woningen. Tot 31 januari kunnen partijen hun interesse melden via het indienen op deze tendering. Daarna zullen minimum 3 en maximum 6 geselecteerden het bestek ontvangen met de vraag een offerte in te dienen. ASTER verwacht de aanbesteding te kunnen afronden tegen de zomer van 2021.  

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief met de beschrijving van de raamovereenkomst.

Positieve evolutie met enkele bedenkingen
Techlink juicht het verder inzetten op PV en de koppeling van groene energie aan sociale huisvestiging toe.

Toch willen we de aandacht trekken op een aantal markante cijfers gerelateerd aan deze PV-aanbesteding, waar bewust voor slechts één aanbestedende partij wordt gekozen.
In 2019 werd over gans Vlaanderen in totaal meer dan 650.000
kWp PV omvormervermorgen geïnstalleerd. In het segment tot 10kVA werd 343.000 kWp geplaatst (een 52.600-tal installaties) geplaatst.

Als we dit vergelijken met de ASTER doelstellingen, betekent dit dat één partij over een periode van 2 tot 4 jaar binnen het segment tot 10kVA meer PV zal moet plaatsen als er in 2019 voor geheel Vlaanderen gerealiseerd werd.

Voor vele Vlaamse installateurs is dit spijtig genoeg dan ook een onmogelijk project, zowel naar omvang als naar financiële eisen. Eén van de argumenten om de - absoluut noodzakelijke- energietransitie breed maatschappelijk aanvaard te maken is lokale tewerkstelling. Een troef die in Vlaanderen, waar meermaals terecht trots verwezen wordt naar het belang van zijn KMO’s, niet onderschat mag worden.

De keuze om overheidsgeld, om redenen van ‘interne’ beperkingen naar projectopvolging, op die manier aan een dergelijk nuttig/belangrijk energie transitie project te besteden, lijkt ons dan ook een debat waardig.