Fluvius - Aandachtspunten voor gasaansluitingen

Aanmelden

20/11/2020

AANDACHTSPUNTEN VOOR INSTALLATEURS AARDGAS

Respecteer de modelopstelling van de meters

Meer en meer stelt Fluvius vast dat bouwfirma’s niet genoeg plaats voorzien voor meters in nieuwbouwwoningen. Vooral bij Sleutel-op-de-deur woningen wordt die ruimte steeds kleiner. Door dat plaatsgebrek is het dus heel belangrijk om de tellers te plaatsen volgens de bijgevoegde modelopstelling, waarbij de gasmeter naast de elektriciteitsmeter komt.

Sommige installateurs plaatsen de meterkast (25D60) of de zekeringkast op de plaats waar de gasmeter moet hangen. Er moet dan op zoek gegaan worden naar een andere vrije plaats, wat voor extra werk, materiaal en kosten zorgt.

Hou rekening met de minimum en maximum afstand tot de gasmeter

De afstand tussen de gasmeter en de muur moet minimaal 0,5 meter zijn en mag maximaal 3 meter zijn.

Is de afstand tussen de rooilijn en de voorgevel meer dan 25 meter? Plaats dan de gasmeter buiten in een meterkast op het privédomein en bij voorkeur aan de rooilijn.

Lees de details in de brochure muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw of de brochure aansluiten op aardgas van een eengezinswoning.

Noteer het officiële huis-en busnummer

Bij de plaatsing van digitale meters koppelt Fluvius voor elke wooneenheid de digitale gasmeter aan de bijhorende digitale elektriciteitsmeter. In geval van appartementsgebouwen is het soms niet altijd even duidelijk welke meters bij welk appartement horen. Noteer daarom altijd het officiële huis-en busnummer op de stijgleiding én in de bodem van de kastenbatterij om meterverwisselingen te vermijden.

Draai de gasmeterkraan voorzichtig open

Draai je een gasmeterkraan open, doe dat dan altijd voldoende langzaam en voorzichtig, zeker wanneer er een drukregelaar aanwezig is. Zo krijgt de drukregelaar de tijd om zich te stabiliseren en een gelijkmatige uitlaatdruk te leveren.

Let op bij de eerste indienststelling van een nieuwe gasmeter in ex-Infrax gemeenten

Wil je een huishoudelijke gasmeter G4 (Qmax 6m³/u) of G6 (Qmax 10m³/u) op lagedruk op het grondgebied van ex-Infrax (uitgezonderd Kampenhout en Steenokkerzeel) in dienst laten stellen? Neem dan rechtstreeks contact op met een erkend keuringsorganisme. De eerste indienststelling is altijd inbegrepen in de prijs van de aansluiting en geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen.

Ben je een gehabiliteerde installateur (Cerga) en voerde je de gasinstallatie en de keuring uit bij een klant uit het ex-Infrax gebied? Maak dan zelf een afspraak met een erkend keuringsorganisme. Vermeld hierbij expliciet dat het gaat om een eerste indienststelling en niet om een keuring. Leg het ingevulde en ondertekende conformiteitsattest (attest artikel 48) met installatieschema ter plaatse klaar voor de keurder.

Je vindt een lijst van erkende keuringsorganismen die gemachtigd zijn om gasmeters in ex-Infrax gebied in dienst te stellen op de website van Fluvius. In de bijgevoegde lijst vind je een overzicht van alle ex-Infrax gemeenten.