Fransen verbieden vervangen mazoutketel door nieuwe

Aanmelden

03/09/2020

Het nieuwe schooljaar met torenhoge ambities starten inzake energietransitie. Dat is exact wat de Franse minister, Emmanuelle Wargon, aankondigt met haar voornemen om mazoutketels definitief te verbieden op haar grondgebied. Ze verdedigt haar standpunt in een exclusief interview aan het tijdschrift “Génie Climatique”. Vanaf 2022 verbiedt Frankrijk zelfs de vervanging van een stookolieketel door een andere die een bepaalde CO-2 uitstoot drempel overschrijdt. Deze laatste zou eind 2020 vastgelegd worden.  Het verbod zou echter wel ketels uitsluiten indien ze compatibel zijn met biobrandstoffen als de nodige technische garanties er zijn die conventionele stookolie uitsluiten.  Momenteel zijn gesprekken lopende met professionals uit de sector om deze beslissing uit te voeren en de praktische aspecten vast te pinnen. Stimuli en financiële steunmaatregelen om consumenten in de energietransitie te begeleiden zijn in Frankrijk reeds in voege.  Rest de hamvraag, zullen de deelstaten in België ook deze weg inslaan? Wordt vervolgd…