30 000 extra laadpalen: de ambitie is er, nu nog het plaatje vervolledigen

Aanmelden

23/06/2020

30 000 extra laadpalen, dat is de ambitie van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters voor deze legislatuur, waarbij gemikt wordt op ongeveer 6000 laadpalen per jaar.  Ze kondigde ook aan in gesprek te gaan met de voornaamste stakeholders voor de uitrol hiervan.

Techlink, de beroepsfederatie voor installatietechnieken, kan dit alleen maar aanmoedigen, want deze beslissing kadert volledig binnen de energietransitie waarvoor onze sector zich volop wil engageren.

Techlink kijkt dan ook reikhalzend uit naar de bredere toekomstbestendige visie waarin deze doelstelling gekaderd kan worden.   “Systeemdenken” moet hierbij ‘de’ manier van benadering worden. Onder Systeemdenken verstaat Techlink een holistische regulatoire benadering van de energietransitie in ons land. Denk maar aan de recente debatten rond de wijziging van de DNB-tarifering[1], provinciale taxen op PV-installaties van bedrijven, of de blijvende nood aan een kwaliteitsvolle technische opleiding voor installateurs.

Vanuit de installatiesector vraagt Techlink dan ook specifiek aandacht voor de installateur van de toekomst: onderwijs en opleidingen moeten inspelen op deze nieuwe doelstellingen.  M.a.w. laat ons streven naar het betrekken van een maximaal aantal diverse installatiebedrijven aan de energietransitieprojecten.

Als sector kunnen we dus enthousiast zijn, weliswaar met een warme oproep om het overzicht van alle energetische parameters die de energietransitie vorm moeten geven, en die verspreid liggen over meerdere bevoegdheden en gewesten, te bewaren. 

 

[1] In dit kader refereren wij ook graag naar onze reactie op de consultatieronde van de VREG m.b.t. het ontwerp van tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2021-2024.