Corona - Collectief vervoer

Aanmelden

11/05/2020

Vorige week werden door de sociale partners van de PsC 149.01 en van PC 124 sectorprotocollen goedgekeurd, die in aanvulling van de generieke gids een houvast moeten bieden aan de bedrijven inzake het nemen van de preventiemaatregelen om de veiligheid van de werknemers in de coronatijden te garanderen.

Klik hier om deze protocollen te raadplegen.

Collectief vervoer

We hebben de voorbije dagen veel vragen gekregen rond de regeling van het collectief vervoer. De sectorale regelingen voor de beide paritaire comités verschillen hierin lichtjes van elkaar. Hieronder geven we per sector weer welke alternatieve preventiemaatregelen u kan nemen.

PsC 149.01

In de eerste plaats dient u de social distancing maatregelen van 1,5 meter maximaal proberen te respecteren.

Indien dit niet kan, zal u alternatieve veiligheidsmaatregelen moeten treffen die een gelijkwaardige niveau van bescherming garanderen, zoals:

 1. Waar mogelijk tijdelijke, demonteerbare en veilige afscheidingen voorzien tussen chauffeur en passagiers en passagiers onderling.
 2. Indien een afscheiding plaatsen niet mogelijk is, dient het aantal inzittenden te worden beperkt en zal elke inzittenden een mondmasker of gelaatscherm moeten dragen. U dient ook ontsmettende gel te voorzien.
  Dit wil zeggen:
  1. voor bedrijfsvoertuigen met 2 zitplaatsen (en zonder achterbank), waar geen afscheiding kan worden geplaatst, geldt de regel van 1 persoon per voertuig
  2. in bedrijfsvoertuigen met 3 zitplaatsen (en zonder achterbank), waar geen afscheiding kan worden geplaatst, mogen 2 personen plaatsnemen (chauffeur en 1 passagier) die zover mogelijk uit elkaar moeten gaan zitten en beide een mondmasker moeten dragen.

De voertuigen dienen in alle geval uitgerust te zijn met een goed werkenede verluchtingssysteem en de bedieningselementen dienen regelmatig te worden ontsmet.

Probeer het voertuig steeds door dezelfde personen/persoon te laten gebruiken.

PC 124

De basis blijft ook hier dezelfde: het respecteren van de social distancing van 1,5 m. In dat geval hoeven er geen extra maatregelen te worden genomen.

Alleen als afstand houden om praktische redenen niet lukt, dient u alternatieve veiligheidsmaatregelen te nemen die een gelijkwaardige niveau van bescherming garanderen, namelijk:

 1. Beperk het aantal inzittenden. Gebruik trouwens nooit de maximum capaciteit van het voertuig. Dit zou medisch onverantwoord en de politiediensten treden hier streng tegen op! In voertuigen met voorin slechts 2 zitplaatsen en geen achterbank(en), zijn er zowel een flexibele afscherming als maskers nodig. Anders mag enkel de chauffeur aan boord zijn.
 2. en/of het plaatsen van afschermingen in flexibele kunststof; 
 3. daarenboven zullen alle passagiers een mondmasker moeten dragen om hun collega’s te beschermen.

De voertuigen dienen in alle geval uitgerust te zijn met een goed werkenede verluchtingssysteem en de bedieningselementen dienen regelmatig te worden ontsmet.

Probeer het voertuig steeds door dezelfde personen/persoon te laten gebruiken.

Voorschriften afscherming per gewest

Wat de homologatie van de afschermingen in flexibele kunststof betreft, werden vrijdagavond de voorschriften van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekend gemaakt. De inhoud loopt grotendeels parallel met de Vlaamse en de Waalse reglementering.

Ook in Brussel moet het gaan om afscheidingen die vlot demonteerbaar zijn zonder het gebruik van gereedschap. Plexiglas wordt als gevaarlijk beschouwd bij ongevallen wegens zijn breekbaarheid. Kunststof die volledig transparant en niet broos is wordt wel aanvaard. Het scherm mag noch het gezichtsveld van de chauffeur, noch het functioneren van de veiligheidssystemen, zoals gordels en airbags, belemmeren.