Wie mag welke installatie-activiteiten nog uitvoeren? (status 23/03)

Aanmelden

25/03/2020

We hebben u in onze actueeltje van maandag 23 maart een overzicht bezorgd van de toegelaten activiteiten volgens het ministerieel besluit van 18 maart 2020.

Er is op 23 maart 2020 een nieuw Ministerieel Besluit in dit kader uitgevaardigd, dat het voorgaande volledig vervangt.

Techlink stelt vast dat er voor het PsC 149.01 nog steeds een tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds het nieuwe MB waar er geen beperkingen zijn voorzien in de soorten activiteiten waarbij er mag afgeweken worden van de verplichting tot social distancing, en anderzijds de website van de FOD Binnenlandse Zaken waar het voor het PsC 149.01 enkel de dringende onderhouds- of herstellingswerken zijn waarbij er mag afgeweken worden van de verplichting tot social distancing.

Gelet op die tegenstrijdigheid geven we hieronder een overzicht van de stand van zaken dat uitgaat van de meest zekere en veilige aanpak. We hebben hierin tevens de wijzigingen van het nieuwe MB verwerkt alsook de wijzigingen van Versie 7 (23/03/2020 – 12u00) van de FAQ COVID-19 van de FOD Binnenlandse Zaken.

Om zo duidelijk mogelijk te zijn, hebben we de informatie ingedeeld volgens de paritaire comités waartoe de installatiebedrijven van Techlink behoren.

1)    PsC 149.01 & PC 124

In het nieuwe MB van 23 maart 2020  werd het PC 124 nu ook opgenomen in de lijst van essentiële sectoren, weliswaar beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten.

Wat betekent dit nu concreet?

Dringende activiteiten

De bedrijven die onder deze paritaire comités vallen worden beschouwd als cruciale sectoren aangezien deze bedrijven essentiële diensten leveren zoals dringende herstellings- of onderhoudswerken. Dat betekent dat u deze activiteiten altijd mag uitvoeren, zelfs als het onmogelijk is om daarbij de social distancing maatregel te respecteren.

Uiteraard dient u in de mate van het mogelijke alternatieve veiligheidsmaatregelen te treffen om uw werknemers optimaal te beschermen zowel tijdens het uitvoeren van hun werk als tijdens de verplaatsingen, vb:

 • Handschoenen
 • Mondmaskers
 • Veiligheidsbril
 • De werknemers dienen zich apart te verplaatsen, tenzij ze in het bedrijfsvoertuig de social distancing maatregel kunnen respecteren (strenge controle).
  Indien nodig, kan u uw werknemers stimuleren om de verplaatsing met eigen wagen te doen.

Voor deze interventies is de algemene verplichting van het opmaken van een risicoanalyse niet van toepassing.

Niet-dringende activiteiten

Ook andere niet-dringende activiteiten, mag u verderzetten maar daarbij gelden de algemene verplichtingen, zoals voor andere niet-essentiële bedrijven, om:

 • Telewerk te voorzien waar mogelijk (denk aan administratief bedienden of interventies op afstand);
 • Waar dat niet mogelijk is, de regels van social distancing te respecteren namelijk verplicht 1,5 meter afstand houden;

Indien geen van beide mogelijk is, is het verplicht de activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zetten.

2)    PC 121: Schoorsteenvegers

De schoorsteenvegers worden op basis van het ministerieel besluit niet beschouwd als een essentieel beroep en dienen zich in alle omstandigheden te houden aan de volgende regels:

 • Telewerk voorzien waar mogelijk
 • Voor werknemers die niet kunnen telewerken, dient de regel van social distancing te worden toegepast. Dit wil zeggen ten allen tijde een afstand van minimum 1,5 m bewaren zowel tussen de werknemers als met de klant.
 • Indien deze 2 voorwaarden niet kunnen worden gerespecteerd dient u uw activiteiten volledig of gedeeltelijk stop te zetten.

Dit wil tevens zeggen dat een schoorsteenveger ook in geval van dringende activiteiten, steeds de social distancing regel moet respecteren.

 

3)    Alle Paritaire Comités: Mag u nog werkzaamheden uitvoeren bij particuliere klanten?

In Versie 7 (23/03/2020 – 12u00) van de FAQ COVID-19 van de FOD Binnenlandse Zaken is volgende beperking opgelegd:

“Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (alle technische interventies).”

Techlink is van mening dat dit standpunt ingaat tegen het uitgangspunt om de bedrijven hun werkzaamheden zo veel mogelijk te laten verderzetten, mits uiteraard het respecteren van de social distancing regel. Daarom is Techlink samen met de Confederatie Bouw aan het lobbyen om dit standpunt te nuanceren en de werkzaamheden bij particulieren toch mogelijk te maken op voorwaarde dat de social distancing kan worden gewaarborgd.