EPB cijferrapport - Hernieuwbare energietechnieken fors toegenomen

Aanmelden

03/03/2020

Kader

Uit dit rapport van het Vlaams Energieagentschap met cijfers over de EPB-aangiften van woongebouwen van januari 2006 tot 31 december 2019, blijkt dat de sector al maar liefst 5 jaar voorloopt op de Europese doelstelling om vanaf 2021 enkel BEN (bijna-energieneutrale gebouwen) te bouwen. Zo scoren eengezinswoningen sinds 2006 opmerkelijk beter dan de opgelegde eisen, maar liefst jaarlijks 19 E-peil punten beter. In 2018 was 80% van de eengezinswoningen reeds BEN.

Toepassen hernieuwbare energie nieuwe 

De invoering van een verplicht aandeel hernieuwbare energie in 2014, heeft een grote impact gehad op de toepassing van hernieuwbare energietechnieken. In 2018 kiest men in maar liefst 95% van de nieuwe woongebouwen voor hernieuwbare energie (en niet voor het alternatief met een 10% strenger E-peil).

Zonnepanelen zijn populairst

In 72% van de ingediende aangiften is voor aanvraagjaar 2017 gekozen voor zonnepanelen, al dan niet in combinatie met een warmtepomp of zonneboiler. De warmtepomp wordt in woongebouwen in bijna 1 op 5 projecten ingezet.  De zonneboiler kent voorlopig een terugval naar 2%.  Zonnepanelen blijven dus de meest populaire techniek voor hernieuwbare energie in de woningbouw.

Ingrijpende energetische renovaties (IER)

Voor IER is voor aanvragen vanaf 2017 een minimumaandeel hernieuwbare energie verplicht.  Uit de al ingediende aangiften voor aanvraagjaar 2017 blijkt dat 30% voor zonnepanelen kiest, iets meer dan 11% voor een warmtepomp en 3% voor een zonneboiler.