Goedgekeurde omvormers door DNB - stand van zaken C10/26

Aanmelden

11/02/2020

Sinds 1 november 2019 is de nieuwe C10/11 van toepassing en worden extra eisen opgelegd aan omvormers. Vanaf 1 maart mogen sommige omvormers, al dan niet tijdelijk, niet meer geïnstalleerd worden bij nieuwe installaties en bij sommige vervangingen.

Kader

Alle lidstaten moeten de geharmoniseerde technische EU voorschriften (netwerkcode met Requirements for Generators) omzetten in nationale regelgeving. In België gebeurde dit op distributieniveau via een nieuwe uitgave van C10/11. Via de nieuwe lijst C10/26 wordt vastgelegd welke uitrustingen (zoals omvormers en batterij-opslag-systemen) gehomologeerd zijn, en dus conform zijn met deze nieuwe uitgave van C10/11. De wijzigingen aan C10/11 en C10/26 kwamen aan bod op 22/10/2019 tijdens een infosessie die PV-Vlaanderen en Techlink organiseerden.

Klik hier voor de volledige nieuwsflits.