Bandingsfactoren vanaf 1 april 2020

Aanmelden

06/02/2020

Op 20 december 2019 keurde de Vlaamse Regering een wijziging goed aan het energiebesluit om de IRR voor de onrendabele top berekening voor PV van 5% te verlagen naar 4,75%. Het VEA heeft nu de onrendabele top opnieuw berekend met deze verlaagde IRR.

Kader

Op 20 december keurde de Vlaamse Regering een wijzing aan het energiebesluit goed om het gewenste rendement op de totale investering voor PV-projecten in de onrendabele top berekening te verlagen van 5% naar 4,75%. Voor projectspecifieke bandingfactoren (>750 kWAC) wordt de IRR van 4,75% al gebruikt sinds 1/1/2020. Voor de vaste projectcategorieën (10-750 kWAC) treedt dit in werking voor nieuwe projecten vanaf 1/4/2020. Het VEA berekende nu de bandingfactoren voor de vaste projectcategorieën vanaf 1 april op basis van een rendement van 4,75%.

Klik hier voor de volledige nieuwsflits met de nieuwe bandingfactoren.