Optimalisatie aansluiting en overkoppelingen na lobbywerk Techlink

Aanmelden

13/01/2020

Na intensief sectoroverleg van 8 vergaderingen is Fluvius aan de slag gegaan met de bezorgdheden van de installatiesector en heeft het de huidige contracten op een kritische manier onder de loep genomen.  Het eindresultaat van de optimalisatieronde baseert zich op zich op de volgende 4 pijlers:

  • het wegwerken van inefficiënte of onrendabele elementen binnen het lastenboek (code van de goede praktijk, aanpassing van bepaalde eenheidsprijzen of werkprocessen)
  • een correcte tussenkomst bij planning-gerelateerde rendementsverliezen
  • een aangepaste vergoeding voor graven van putten
  • een bijkomende algemene verhoging van de offertecoëfficiënt met 5% in lijn met de stijgende indirecte kosten voor de aannemer

 

 Klik hier voor een volledig overzicht van alle updates.