Herziening verdeelregels PV in EPB

Aanmelden

14/01/2020

Voor een gemeenschappelijke PV-installatie gelden nieuwe verdeelregels voor EPB sinds1 januariĀ 2020.

Kader

Als een PV-installatie gemeenschappelijk is aan een of meerdere EPB-eenheden (residentieel en/of nietresidentieel) en/of gebouwdelen op de site die geen afzonderlijke EPB-eenheid vormen, dan golden tot eind 2019 complexe verdeelregels voor de opbrengst van die PV-installaties over de verschillende eenheden. Aangezien de verdeelregels en werkwijze voor verwarring en suboptimale installaties zorgden, vallen deze verdeelregels weg vanaf 1 januari 2020.

Klik hier voor de volledige nieuwsflits.