Groei zonne-energie houdt aan, volhouden nu

Aanmelden

30/01/2020

Vorig jaar was een goed zonne-jaar, niet alleen omdat de zon meer scheen dan gemiddeld. Ook de nieuwe installaties deden het goed. De verklaring: dalende installatiekosten, een voorlopig nog gunstig reglementair kader en de sturing richting energiezuinig bouwen. PV-Vlaanderen en Techlink zien 2020 als een kanteljaar: als minister Demir de introductie van de digitale meter voor gezinnen goed begeleidt en op een kosteneffectieve manier ook de grotere PV installaties opportuniteiten biedt, zal de groei zich mooi verder zetten. Als de minister kansen laat liggen, gaat de sector in 2021 een daling tegemoet.

Klik hier voor het persbericht van Techlink en ODE Vlaanderen.