Parameters projectspecifieke bandingfactor 750 kWAC < 2 MWAC

Aanmelden

26/10/2019

Op 28 juni 2019 keurde de Vlaamse regering een wijziging aan het energiebesluit goed om extra parameters vast te leggen voor de steunaanvraag voor PV projecten tussen de 750 kWAC en 2MWAC omvormervermogen. Het VEA publiceerde nu de parameterwaarden.

 

Op 28 juni 2019 keurde de Vlaamse regering een wijziging goed aan het energiebesluit om de steunaanvraag voor PV projecten tussen de 750 kWAC en 2MWAC omvormervermogen te vereenvoudigen. Dit besluit bepaalt dat het VEA twee extra parameters vastlegt voor deze categorie (categorie 0/1): de specifieke investeringskost per vermogenseenheid en de vaste kosten per eenheid capaciteit. Dit is voor het eerst van toepassing op projecten met een startdatum vanaf 1/9/2019.

Het VEA heeft deze parameters nu bepaald en het besluit met deze parameters werkt met terugdraaiende kracht voor projecten met een startdatum vanaf 1/9/2019.

Klik hier voor de integrale nieuwsbrief met alle parameters.