Milieubijdrage PV in Brusselse gewest

Aanmelden

26/10/2019

Op 1 januari 2020 treedt de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen (milieubijdrage PV) in werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waardoor de inzameling, de recyclage en de financiering van afgedankte zonnepanelen verplicht wordt voor de bedrijven die voor de eerste maal een zonnepaneel op de markt brengen in het Brussels Gewest. 

Terwijl de AEEA (Afgedankte Elektrische en Electronische Apparaten)-wetgeving reeds in voege is in alle andere Europese landen en het Vlaamse Gewest, volgt de uitvoering van de Brusselse wetgeving vanaf januari 2020.
Alle installateurs die voor de eerste keer zonnepanelen verkopen in het Brussels Gewest worden gevraagd om zich in regel te stellen met deze wetgeving.

De invoering verloopt in 2 fasen:

  • Vanaf 1 januari tot 30 juni 2020 dient iedereen die PV Zonnepanelen op het grondgebied van het Brussels Gewest verkoopt, zich te registreren bij PV CYCLE BELGIUM en nà het eerste en het tweede kwartaal te melden hoeveel zonnepanelen elkeen op het grondgebied van het Brussels Gewest heeft gebracht/verkocht;
  • Vanaf 1 juli 2020 dient elkeen die PV Zonnepanelen op het grondgebied van het Brussels Gewest brengt, daarenboven de milieubijdrage PV aan te rekenen.

Om de naleving van de financiële, administratieve en operationele verplichtingen voor fotovoltaïsche zonnepanelen te faciliteren is het beheersorganisme PV CYCLE BELGIUM vzw opgericht. Onder die naam hebben de sectorfederaties waaronder ook Techlink en ODE de handen in elkaar geslagen om elke installateur een unieke oplossing aan te bieden om aan hun verplichtingen te voldoen.