Het nieuwe AREI komt eraan! Techlink organiseert infoavonden.

Aanmelden

25/09/2019

U weet ongetwijfeld dat het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) dateert van 1981. Sindsdien zijn heel wat artikels ervan aangepast en verduidelijkt door uitvoeringsbesluiten en nota's. Om een hogere efficiëntie te bekomen bij het wijzigen van het AREI, werd er gekozen het bestaande AREI te herstructureren.
 
De FOD Economie, die het AREI beheert, heeft de intentie om voor eind 2019 het nieuwe, geherstructureerde AREI te laten bekrachtigen door een KB ter vervanging van het oude AREI.
 
Op vraag van Techlink, organiseert ons technisch kenniscentrum Volta infomomenten op verschillende locaties.
Wil jij ook weten hoe het nieuwe AREI is opgebouwd, schrijf je dan in op het tijdstip & de locatie die jou het best past!

 

16 oktober 2019 - ontbijtsesie - Gentbrugge (De Punt, Kerkstraat 108)
07.30 u onthaal met ontbijt
08.00 u presentatie
10.00 u afsluitende netwerkmoment
24 oktober 2019 - namiddagsessie - Kortrijk (Syntra West, Doorniksesteenweg 220)
15.00 u onthaal
15.30 u presentatie
17.30 u afsluitend netwerkmoment met broodjes
7 november 2019 - avondsessie - Zemst (GC de Melkerij - Brusselsesteenweg 3)
17.30 u onthaal met broodjes
18.00 u presentatie
20.00 u afsluitend netwerkmoment
12 november 2019 - ontbijtsessie - Hasselt (PXL Congress, Gebouw D, Elfde Liniestraat 23)
07.30 u onthaal met ontbijt
08.00 u presentatie
10.00 u afsluitend netwerkmoment

 

Het nieuwe AREI met een structuur conform het Europese harmonisatiedocument HD 60364 heeft voor het merendeel dezelfde inhoud als het oude AREI, weliswaar opgesplitst in 3 boeken:

Boek 1 -  Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning  
Boek 2 -  Installaties op hoogspanning
Boek 3 -  Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

 

Tijdens deze herstructurering heeft men van de gelegenheid gebruik gemaakt om onduidelijkheden, fouten en tegenstrijdigheden met andere regelgeving zo veel mogelijk weg te werken alsook om de uitvoeringsbesluiten en nota’s te integreren in de teksten. Zo is het fameuze art 104 uit 2013 dat handelt over voorzorgsmaatregelen tegen brand volledig herwerkt rekening houdend met nieuwe en bestaande regelgeving en de problemen in de praktijk die er tot vandaag nog steeds zijn met dat artikel.

 

Deelname aan de infosessies is gratis. Wacht niet langer en schrijf je nu in!